Хэнтий аймгийн Баян-Адрага сумын ИТХ

Хэнтий аймгийн Баян-Адрага сумын ИТХ

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага

ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ

2016-11-22

2016 оны 11 сарын 22-нд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн хойд бүсийн зөвлөгөөн зохион байгуулагдлаа. Тус зөвлөгөөнд мал хулгайлах гэмт хэрэг болон түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар сумдын ГХУСАЗСЗөвлөлүүд хэлэлцэн зөвлөмж баталлаа.

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 802
368 / 46%
146 / 18%
152 / 19%
62 / 8%
74 / 9%